EDON Gérard trapé­zista

« Kivé­teles művész portréja »

Vidéo 30 perc­ben

Ez az utolsó munkám, amit saját kedve­mért csinál­tam. Ez egy férfi portréja, aki egész életét a cirkusz művés­zet­nek szen­telte. A washing­ton trapéz számá­nak csúcs­pontját még mindig nem tudta senki repro­dukálni, pedig már sok éve nincs a pályán.

A kamerám előtt beszél magától, a cirkuszi élet nehéz­sé­geiröl és örömeiröl. Ad néhány kulc­sot, hogy megértsük, hogyan képes egy emberi lény egyensú­ly­ban maradni olyan rendkívüli hely­ze­tek­ben, mint az övé a lengö, mozgó trapé­zon.
 


 

Ez a videó rész­le­te­ket tartal­maz a számból, amelye­ket a televí­ziós műso­rok és felvé­te­lek rögzí­tet­tek. A rész­letes infor­mé­ció­kat a végső kredi­tek tartal­mazzák.